ΦΑΝΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΦΑΝΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

ΑΛΩΝΙΣΤΗΣ- ΑΠΟ 3-1-86 & ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΔΗΛ. Ν.Δ 105/69 ΑΠΟ 3-1-86

Χάρτης: 

-

-