ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ.

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019