ΗΛΜΕΚ

ΗΛΜΕΚ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΓΩΝΙΑ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-