ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ.

Χάρτης: 
Κατηγορία: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019