ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
2624023107

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)

Χάρτης: 

-

-