ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ -ΠΥΡΓΟΥ
26230/34300

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-