ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΦΟΙ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΦΟΙ Π. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ
ΜΥΣΤΡΑ 11
26210 26824

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΤΙ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019