ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
26220 34005

ΑΠΟ 13/12/2000 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΚΜ/ΣΗ ΜΠΙΛΙΑΡΔΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΑΠΟ 26/01/2006 & ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚ/ΝΟ ΔΡΑΣΤ/ΤΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Κατηγορία: 
Δήμος: 

-

-