ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ-ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΜΟΤΕΡ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019