ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πύργος
Τ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 23Α
2621037249

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019