ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΑΝΤ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ 42
26220 27134

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019