ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ
2623054038

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019