ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΒΥΡΩΝΟΣ 29

ΑΠΟ 23/06/2006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ)- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ.& ΗΛΕΚΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΣΤΡΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-