ΚΟΣΜΟΣ T.V. A.E.

ΚΟΣΜΟΣ T.V. A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πύργος
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 35
2621081100

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜ/ΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-