ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΙΡΑΚΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΙΡΑΚΑ
2624022639

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χάρτης: 

-

-