ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ).ΑΠΟ 28/6/94 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.ΑΠΟ 20/7/95 ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 06/06/2006 & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-