ΚΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΜΙΛΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΜΙΛΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΥΠΩΝ (ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ) ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ

Χάρτης: 

-

-