ΚΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΡΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΕΛΟΠΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΟ
2624031714

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χάρτης: 

-

-