"ΛΑΔΩΝΑΣ Ε.Π.Ε."

"ΛΑΔΩΝΑΣ Ε.Π.Ε."

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 141
2622028948

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ-ΕΚΜ/ΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΥΛΙΚΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-