ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4
26210-33030

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019