ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΟΥΜΑΝΙ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΙ
2624061106

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟ 23/11/1999 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΑ

Χάρτης: 

-

-