ΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΡΑΓΑΝΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΡΑΓΑΝΟ
2623061964

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019