ΜΑΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ

ΜΑΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4
26220 27549

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019