ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΑΒΑΣΙΛΑ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019