ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΒΥΣΣΗΝΙΑΣ 10

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019