ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝ.ΤΡΑΓΑΝΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-