ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΗ

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019