ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΑΚΡΙΣΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΑΚΡΙΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Χάρτης: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019