ΜΙΣΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΙΣΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΞΑΝΘΟΥ 8 & Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2621033805

ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ-ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ--ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ -(ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ)-ΑΠΟ 29-1-1996 ΚΑΙ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-