ΜΗΤΣΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΜΗΤΣΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΓΑΣΤΟΥΝΗ
26230 32337

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019