ΜΗΤΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΟΥ

ΜΗΤΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΤΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 33

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 2/10/1982 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019