ΜΟΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΟΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΥΓΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΥΓΕΙΟ
2623033004

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019