ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ
ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ
2621035870

ΑΠΟ 23/05/2007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-