ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΑΣΤΟΥΝΗ
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25
2623035704

ΑΠΟ 17/5/2006 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ)----ΑΠΟ 13/12/2006 & ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΕ ΑΝΤ/ΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-