ΝΤΑΒΑΡΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΠΑΝ/ΤΗ ΧΟΥΛΗ.

ΝΤΑΒΑΡΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΠΑΝ/ΤΗ ΧΟΥΛΗ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΑΠΟ 14-1-94 ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019