ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 113
2621040200

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚ/ΝΟ ΑΥΤΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ- ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ)

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-