Παναγιώτης Γ. Φανός Δικαστικός Γραφολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νέα Σμύρνη Αθήνα
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 26
2112217240
6936791424
Παναγιώτης Φανός του Γεωργίου, Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. πρώην Προϊστάμενος του
Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας της Δ/νσης Εγκ/κών Ερευνών, με μεταπτυχιακές
σπουδές στη Γλωσσολογία του ΕΚΠΑ.
Κατέχω τις ειδικότητες:
 του Δικαστικού Γραφολόγου ( document examiner ),
 του ειδικού Εμπειρογνώμονα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ( ΕΣΥΔ ).
 του καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ στο μάθημα της Επιστημονικής
Αστυνομίας.
Στη σφαίρα των ειδικοτήτων μου εντάσσονται η διερεύνηση, σύγκριση και διαπίστωση της
γνησιότητας, ή της πλαστότητας χειρόγραφης και μηχανικής γραφής, καθώς και
υπογραφών, επί οποιουδήποτε πρωτοτύπου εγγράφου ( αξιόγραφο, επιταγή, διαθήκη,
επιστολή κ.λπ. ) για δικαστική χρήση, νοθεύσεις, αλλοιώσεις γραφής ( χειρόγραφης ή
μηχανικής ) και υπογραφών.
Χάρτης: 

Μετέτρεψε το πάρκινγκ σε συγκρουόμενα