ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΠΥΡΓΟΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 3
26210 25880

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΠΟ 12/12/2004 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΡΧ/ΟΛΥΜΠΙΑ -ΥΠ.ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ,ΕΜΠ.ΦΩΤ/ΚΟΥ &ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΛΙΑΝ.&ΧΟΝΔ.ΕΜΠ.ΜΕΡΩΝ -ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-