ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΚΑΦΙΔΙΑ
ΣΚΑΦΙΔΙΑ
6977980805

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ )

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-