ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αμαλιάδα
ΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΥΡΡΩΝΟΣ 36
26220/24520

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ--ΑΠΟ 3-12-2002 ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ--ΑΠΟ 21/8/1997 & ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" ΜΕ ΑΝΤ/ΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΗΑΚ 2263) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 62,50%-ΕΔΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΙΝΗ 25-ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-