Πρόσκληση των Μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση

Ισολογισμός Αρχείο: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019