ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ & ΣΙΑ ΕΕ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ & ΣΙΑ ΕΕ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΡΟΥΠΑΚΙ
ΡΟΥΠΑΚΙ
2623033430

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019