ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΒΡΑΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΒΡΑΝΑΣ
6936200549

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ-ΑΠΟ 15/04/2011 ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΜΕ ΥΠ[ΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙΚΗΔΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ,ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ,ΚΛΠ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΕΩΝ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Χάρτης: 
Δήμος: 

-

-