ΞΥΔΗ ΒΑΣΩ ΣΥΖ.Γ.ΛΟΥΜΙΤΗ

ΞΥΔΗ ΒΑΣΩ ΣΥΖ.Γ.ΛΟΥΜΙΤΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πύργος
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΟΥ και ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ 5
20620/31461

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.ΑΠΟ 24-9-93 & ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Χάρτης: 
Δήμος: 

COSMOTE Fiber: 150.000 γραμμές Fiber To The Home μέσα στο 2019